Alla inlägg den 25 januari 2019

Av evasresa - Fredag 25 jan 15:19

(Torsdag den 24/1)

Frukost serveras fram till klockan 11 och vid 10-tiden ringde de och undrade om vi ville ha frukost och det ville vi ju förstås. Förutom Sofia som haft en hemsk natt med ungefär 387 nysningar och förbrukat två toarullar för att snyta sig. Sara och jag gick ner till restaurangen men där fanns ingen frukost utan vårat bord fanns uppdukat under ett träd i närheten av vattnet! Vilket paradis!.

 

Det var dukat för tre men vi talade om att Sofia var sjuk så vi blev bara två. Det dukades upp en fantastisk frukost där jag inledningsvis sa till Sara att det här blir jättebra och man kanske kan tappa något kilo, frukt och färkspressad juice, men sedan kom det mer. Rostade mackor, marmelad och en hel tallrik med engelsk frukost (äggröra, bönor, korv, etc). Vi tog förstås med oss lite mackor till Sofia som låg kvar på rummet men det hade vi inte behövt göra.

De hade redan gått upp med en bricka med frukost till henne när vi satt åt.  

Sara och jag åkte, efter frukosten, in till centrum med en tuk-tuk från boendet för att köpa antibiotika till Sofia. I kön till a ffärens apotek stod en äldre karl viket visade sig vara doktorn i samhället och han frågade vad vi skulle ha och talade sedan om för apotekaren exakt vad han skulle plocka fram. Antibiotikan vi fick ut kostade ca 2,90 kr för en veckas behanding. Jag hade läst att honung och kanel i olika kombinationer skulle vara dundermedel för allt mellan himmel och jord men lyckades endast hitta honung i affären. Vår tuk-tuk-chaufför trodde dock att det fanns kanel i restaurangen vid vårt boende. När vi kom tillbaka till boendet han jag inte ens gå ner och fråga innan det knackade på dörren och en kruka mald kanel levererades till Sofia.

Under dagen grunnade jag på om det gick att bada i vattnet här utanför. Det är en massa vattenbufflar som verkar ligga där under hela dagarna och det kanske gör att vattnet inte är så rent? Samtidigt så är det folk som går ner i vattnet och föser vattenbufflarna fram och tillbaka. Senare fick jag syn på någon som låg och solade sig på en liten gräskulle och då bestämde jag mig för att inte fundera mer på den punkten.

   

Sara och jag tog dock en promenad för att se omgivningen. Vi klev iväg på mindre skogsvägar, tog oss förbi en stig och sedan upp på en ny skogsväg (ej körbar för bil). Både hon och jag kände lite att det kanske inte var helt tryggt med tanke på alla leoparder som med glädje skulle överfalla oss, elefanter som skulle trampa ner oss som några myror eller vattenbufflar som skulle stånga och kasta iväg oss trasiga i nått stickigt buskage. Vi vände strax men mötte då en karl på en cykel som sa att vi skulle fortsätta att gå, det fanns inga farliga djur här. Då gjorde vi det och kom senare fram till det vatten vi såg från hotellet där vattenbufflarna låg. Direkt såg vi en första vattenbuffel och den såg oss. Vi stod still, den stod still och sedan började den bestämt gå åt vårt håll. Då vände vi direkt eftersom de hornen ville vi inte ha en dust med.

(Fredag den 25/1)

I går bestämde vi oss för att boka en heldagssafari i Yala Nationalpark. Det innebar avfärd klockan 04.30 denna morgon. 

Det är en underbar service på det här stället som vi bor på. När vi kom ner mitt i natten så stod minst tre personer från boendet och de hade packat en rejäl frukost och lunch åt oss tillsammans med en frysväska med kalla drycker. Safari innebär att åka i en jeep men jag undrar varför chauffören sitter i en hytt med fönster och vi helt fritt utan någon ”hoppainskydd”? Vi tre satt ju helt utlämnade åt vårt öde som skrovmål till eventuella leoparder eller ilskna elefanter medans chauffören satt tryggt i sin hytt. Det kan komma bli trångt i den där hytten när vi  sedan också har klämt in oss där!

När vi väl kommit in i Safarin så insåg jag att våra säkerhetsbältens primära funktion inte var utifall vi skulle krocka utan snarare att vi inte skulle studsa ur sätena och göra oss illa. Vägarna var otroligt skumpiga och mestadels så åkte vi även med kraftig slagsida. Sofia, som haft feber och sovit dåligt, lyckades trots skumpandet somna :-)

Vi var tvungna att föreviga den bragden.
Till en början såg vi mest mindre fåglar och vattenbufflar men tillslut dök det upp de efterlängtade elefanterna.

Efter det såg vi elefanter vid sju tillfällen till. Chauffören sa att det fanns ca 100 elefanter men ofta såg man ingen och såg man någon så var det endast en stycken.

Dagen var helt perfekt och när vi kom tillbaka till vårt boende så var det mest att äta och sedan slocka och det var den första natten då vi alla sov som stockar.

=====

(Tuesday 24/1)

Breakfast is served until 11am and at 10am they called and wondered if we wanted breakfast and of course we wanted it. In addition to Sofia who had a horrible night with about 387 sneezings and consumed two toilet rolls when sneezing. Sara and I went downstairs to the restaurant, but there was no breakfast, but our table was laid out under a tree near the lake!

 

What a paradise ! 

 It was set up for three but we informed them that Sofia was sick so we were just two. There was a fantastic breakfast set up where I initially told Sara that this is going to be great and you might lose some kilos with all the fruit and color-pressed juices, but then it came more... Roasted sandwiches, jam and a whole plate of English breakfast (scrambled eggs, beans, sausages, etc). Of course we took some sandwiches with us to Sofia who stayed in the room, but we didn't had to do that. They had already gone up with a tray of breakfast to her when we were eating.  

Sara and I went, after breakfast, to the center with a tuk-tuk from the accommodation to buy antibiotics for Sofia. In the queue of the shop's pharmacy, an elderly man was shown to be the doctor in the community and he asked what we needed and then spoke to the pharmacist exactly what he would pick up. The antibiotic we received cost about SEK 2.90 for a week's treatment. I had read that honey and cinnamon in different combinations would be a great for everything between heaven and earth but only managed to find honey in the store. However, our tuk-tuk driver thought there was cinnamon in the restaurant at our accommodation. When we got back to the accommodation he didn't even go down and ask before the staff knocked at the door and a small container of ground cinnamon was delivered to Sofia.


During the day I was wondering if it was possible to swim in the water outside. There are a lot of water buffalo that seem to be there all day long and that may make the water not so... fresh? At the same time, there are people who go down into the water and herd the water buffalo back and forth. Later I got a view of someone lying and sunbathing on a small grass hill and then I decided not to think more about that.

 


Sara and I took a walk to see the surroundings. We stepped off on smaller forest roads, took us past a path and then onto a new forest road (not driveable by car). Both she and I felt a little that it might not be entirely safe given all the leopards who would happily attack us, elephants who would stomp us down like some ants or water buffalos that would strike and throw us away, all broken in some bush. We turned around but then we met a man on a bike who immediately said that we could continue to walk here. There were no dangerous animals. So we did and later we arrived to the lake we see from the hotel where the water buffalo are. We immediately saw a water buffalo and it saw us. We stood still, it stood still and then it definitely began to move in our direction. We turned immediately because those horns we didn't want any troubles with.


(Friday 25/1)

Yesterday we decided to book a full day safari in Yala National Park. That meant departure at 4:30 am this morning.

It is a wonderful service at this place we stay in. When we came down in the middle of the night, at least three people from the accommodation were awake and they had packed a nice breakfast and lunch for us together with a freezer with cold drinks. Safari means going in a jeep but I wonder why the driver is sitting in a cab with windows and we are completely free without any "jump in protection"? We three were very vulnerable as a easy target for any leopards or angry elephants while the driver sat safely in his cabin. It can get crowded in that cabin if we were to squeeze into it aswell!

Once we got into the Safari, I realized that the primary function of the safety belts was not to keep us safe if we were to crash but rather that we would not bounce out of the seats and make us ill. The roads were incredibly bumpy and most of the time we also went with a heavy list. Sofia, who had a fever and slept badly, managed to fall asleep despite the bumping :-) We had to memoralize that feat.


 
Initially, we saw most smaller birds and water buffaloes, but finally the long-awaited elephants appeared.

 

After that we saw elephants on seven occasions. The driver said there were about 100 elephants, but often no one was seen and if you saw someone, it was lucky.

The day was absolutely perfect and when we got back to our accommodation it was mostly eating and for the first night when we all slept like logs.


 

 

ANNONS
Tidigare månad - Senare månad

Presentation

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Evas resa med Blogkeen
Följ Evas resa med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se